— Hide menu

FRANK PLANT/ We Know What You’re Thinking / 23.11.10-20.01.11

http://hierroglyphic.blogspot.com/

Frank Plant is a Barcelona based American sculptor. He studied sculpture at the University of the Arts in Philadelphia, Pennsylvania. After finishing his B.A. in fine arts in 1993 he moved to Amsterdam and during this period he began to develop his drawings in steel. These are simple and direct studies of the forms and compositions of everyday objects. Welded steel has always been the principal medium for Plant’s work, whether in his two dimensional pieces such as his fingerprints series or his earlier three dimensional kinetic metal sculptures, that incorporate found objects. In 1999 Plant moved to Barcelona and began to diversify the materials he uses in his sculpture. Photography and painted wooden backgrounds, light boxes, motors, sensors, sound and music have all become integral parts of his sculptures. In investigating new ways of communicating with the viewer, interactivity continues to play an increasingly central role in Plant’s work. Since 2000 he has taught at Metafora Tallers de Art Contemporani in Barcelona. His work is in private and public collections throughout Europe and North America.

Frank Plant, Barselona’da yaşayan Amerikalı bir heykeltraş. Philadelphia Güzel Sanatlar Üniversitesi, Pennysylvania’da eğitim aldı. 1993’te mezun olduktan sonra Amsterdam’a taşındı ve bu süreçte çizimlerini çeliğe dönüştürdü.

Günlük nesnelerin formları ve kompozisyonları üzerine basit ve anlaşılır çalışmalar yaptı. Plant’ın çalışmalarının temel medyası bulduğu nesnelerle birleştirdiği kaynaklanmış çelik; ister parmakizi gibi iki boyutlu çalışmaları olsun, ister erken dönem kinetik metaldan heykelleri olsun. 1999 yılında Barselona’ya taşınan Plant, heykellerinde kullandığı malzemeleri çeşitlendirmeye başladı. Fotoğraf ve boyanmış ahşap arkafonlar, ışık kutuları, motorlar, sensörler, ses ve müzik, heykellerinin bütünleyici parçaları haline geldi. İzleyiciyle iletişim kurmanın yeni yollarını araştıran sanatçının işlerinde, interaktif iletişim gittikçe ağırlık kazanan bir unsur oldu.

Frank Plant, 2000 yılından bu yana Metafora Tallers de Art Contemporani’de eğitim veriyor. Çalışmaları Avrupa ve Kuzey Amerika’daki özel ve kamusal koleksiyonlarda yer alıyor.

Comments are closed.

-->