— Hide menu

About SODA

SODA, Ocak 2010 yılında Nişantaşı’nda açılan bir çağdaş sanat ve tasarım mekanıdır.

Farklı malzemeler kullanarak çeşitli disiplinlerde çalışan sanatçıların eser ve tasarım ürünlerinin yanısıra, dünyada yükselen bir akım olan çağdaş mücevher sanatına da yer vermektedir.

SODA, yaptığı sergi ve projelerle yeniliğe açık izleyicileri, alanında farklı olmayı başarmış isimlerle tanıştırıp, güncel akımlara ait en iyi örnekleri sunmayı ve koleksiyonculuğa farklı bakış açıları kazandırmayı amaçlamaktadır.

SODAis a contemporary art and design space founded at Istanbul in January 2010.

SODAfocuses on artists and designers using different materials and medias from various disciplines and supports contemporary art jewellery, which is a globally rising trend.

SODApresents artists and designers distinctive in their field and examples of contemporary movements to audiences that are open to innovation and aims to introduce a new perspective to collectors.

-->