— Hide menu

Samuel Salcedo

SAMUEL SALCEDO

Barselona Üniversitesi ve Manchester Metropolitan Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde eğitim gördü.

Çalışmalarım, günümüz insanının maskeli doğasını vurgulamayı amaçlıyor. Modern ya da postmodern insanın en absürt, çoğu zaman gülünç, şaşkın, zalim, kaba, bazen de terbiyeli hallerini anlatıyor. Erkek ya da kadın heykeller bazen küçücük bazen iri kocaman kafalarıyla, gülümseyen ya da dramatik yüz ifadeleriyle, kimi zaman bir kabın içinde kalabalık birbirine sıkıştırılmış, ya da yalnız ama hep gözlemlendiklerini bilerek tasvir ediliyor. İnsanları temsil eden bu figürlere bazen küçük nesneler eşlik eder ya da onları belirli bir sahneye yerleştirmek yerine onları bağlamından koparan bir eşya taşır. Çalışmayı sınıflandırmanın zorluğuyla karşı karşıya kalındığımda, rahatsızlık yaratmak için bilgiyi paylaştırırım. Organik olanı temsil etmek için sentetik malzemelerle çalışıyorum, reçineden yapılmış et, hayati dürtüleri anlatmak için biyolojik olarak parçalanamayan plastik gibi. Kendimizi, bize sahte bir destek, kimlik ya da belirli bir gruba ait olma duygusu veren şeylerle kuşatırız, ama içimizde derinlerde, dramatik, belki de harika bir şekilde yalnız olduğumuzu biliriz. Kalabalığın içinde, sinema kuyruğunda, futbol maçı izlerken ya da yatağın bizim olan tarafında yatarken.

Samuel Salcedo

SAMUEL SALCEDO

Studies of Fine Arts at the University of Barcelona and Manchester Metropolitan University, Department of Fine Arts.

My work aims to emphasize the masked nature of human beings today. The illusory condition, sometimes grotesque, often ridiculous, and yet sometimes decent, of today’s human being, of the modern or postmodern citizen, is more banal that fulfilled. The sculptures portray men and women, their heads, huge, tiny, smiling or dramatic, squeezed together, crowded in a container or alone but knowing they are observed. Sometimes these sculptures that represent humans are accompanied by small objects or wear an item that instead of placing them in a particular scene, end up decontextualizing them. I ration information to create discomfort when faced with the difficulty of classifying the work. I work with synthetic materials to represent the organic. Meat is made of resin. Non-biodegradable plastic to explain vital impulses. We surround ourselves with things and possessions that give us a false sense of support, identity, or belonging to a particular group. But deep within ourselves, we know that we are dramatically, perhaps wonderfully alone. Alone among the crowd, in the queue of a movie theater, watching a football game, or on our side of the bed.

Samuel Salcedo

Comments are closed.

-->