— Hide menu

Seo Young Deok / Modern Zaman Enfeksiyonları
18.10.2012 – 10.11.2012

Güney Koreli sanatçı Seo Young Deok’un metal zincirlerden yaptığı üç boyutlu heykelleri SAMSUNG sponsorluğunda SODA’ da.

Eserlerinde, toplumdaki çeşitli malzemelerin yarattığı hastalıklı kirlenmeyi yansıtan sanatçı, bu kirlenmenin modern zaman insanında yarattığı acıyı ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bu duyguyu ifade edebilmek için de çalışmalarında metal zincirleri kullanıyor. Deok’a göre zincir uygarlığımızın yarattığı fabrikasyon ürünler, bir aksesuar, büyük bir makinanın küçük bir parçası. Sanatçı zincirin her bir halkasını bir insan hücresi olarak ele alıyor ve zinciri insan figürünü yaratmak için kullanıyor. Dolayısıyla bu varlığın formu malzemenin kirliliği ile birlikte oluşmuş oluyor.

Sergide yer alacak bir çok eser bu şekildeki zincirlerden meydana geliyor. Her bir zincirin tek tek kaynaklanmasıyla oluşan büyük ebatlı insan figürleri, yüzleri ve torsolar, kullanılan malzemeyle insanoğlunun sonsuz kibir ve gösterişini yansıtırken aynı zamanda çarpık tüketim alışkanlığına odaklanıyor.

Seo Young Deok’un İstanbul’daki ilk solo sergisi ‘’Modern Zaman Enfeksiyonları’’ 18 Ekim- 10 Kasım 2012 tarihleri arasında SODA’ da görülebilir.

Seo Young Deok

2010 yılında Seul Üniversitesi Çevresel Heykel bölümünden mezun oldu. 2008 yılında ‘’9. Ulusal lisans ve yüksek lisans öğrencileri heykel yarışması’‘nda büyük ödülü aldı. Seul’de bir çok sergiye katılan sanatçının eserleri özel koleksiyon, müze ve sanat kurumlarında yer almaktadır.

SODA is pleased to announce ‘’Modern Times Infection’’, the first solo show of South Korean artist Seo Young Deok to be held in Istanbul, Turkey, sponsored by SAMSUNG.

Seo Young Deok’s work aims to reflect the disease-like contamination we experience caused by materials in our society, he hopes to reveal the amount of suffering it places on the modern-day human. To express this, he utilized metal chains to create the modern man. Chains were made by our civilization and created through mass production, yet it is also just one accessory, one part in a massive piece of machinery. He considered each part of the chain a human cell and used the chains to create a human figure. Thus, this being’s form has been created in contamination by materials in our current world.

There are six pieces in this exhibition and several works use chains as accessories to focus on man’s endless vanity and ill-judged consumption habits.
Seo Young Deok’s work is a mirror to modern man that he hopes one can find his or herself in these works.

Seo Young Deok

In 2010 he graduated from the department of Environmental Sculpture, University of Seoul. In 2008 he received the Grand Prize, “The 9th National Undergraduate and Graduate Students Sculpture Competition”

His work has been exhibited in Seoul and bought by private collectors, museums, and art foundations.

Comments are closed.

-->