— Hide menu

Alain Darré/Transfiguration
18.12.2014 – 31.01.2015

SODA, Fransız fotoğraf sanatçısı Alain Darre’nin İstanbulda’ki ilk solo sergisi ”Transfiguration/Başkalaşım”’a 18 Aralık 2014- 31 Ocak 2015 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.

Fransanın güney-batı bölgesinde Tarbes’de dünyaya gelen sanatçının fotoğrafçılık serüveni, küçük yaşlarında başlar. Çatı katında unutulmuş, babasının eski ”Rolleiflex” fotoğraf makinasıyla yaptığı denemeler zamanla sanatsal bir boyuta taşınır.
Alain Darre’nin ifadesiyle fotoğraf bir çeşit ”Gerçeklik” kaydı, sanatçının eserlerinde bu gerçekçilik muhteşem ışık ve renk oyunlarıyla görülenin ötesine taşınıp, düşsel bir boyuta ulaştırılıyor. Görünen, algılanan gerçeğin arkasındaki hayal dünyasında nesneler, ince bir zeka ve teknik beceriler yardımıyla başkalaşıyor ve böylece bize düşsel olanın yolunu açıyor. Alain Darrenin İstanbul’daki ilk solo sergisi ”Transfiguration” da yer alan foğraflarda, doğumdan ölüme, madde ve insanlık yanılsamalarımızın düşler yolunda başkalaşımı gözler önüne seriliyor.
Siyaset bilimi doktorasinin yanında hukuk ve felsefe diplomaları bulunan Alain Darre, sanatsal çalışmalarının yanında Rennes 1 Universitesi’ nde Siyasi Antropoloji dersleri vermektedir.

SODA is hosting the French photography artist Alain Darre with his first solo exhibition “Transfiguration” in İstanbul between December 18, 2014 and January 30, 2015.
The photography adventure of the artist, who was born in Tarbes, the region in the south-west of France, starts in his childhood period. His photographs, taken with the old “Rolleiflex” camera of his father which was mislaid in the penthouse, then are carried to an artistic field in time. With the words of Alain Darre, a photograph is a kind of record of the “reality”. In the works of the artist, this realism is being carried to an imaginary stage, beyond what is seen, with magnificent luminous and color effects. The objects in the imaginary world, which are behind the seen and perceived reality, grow different by the help of a subtle wit and technical skills and hence lead us the way through the imaginary. In the photographs of Alain Darre, which take place in his first solo exhibition in İstanbul named “Transfiguration”, from birth till death, the transfiguration of our object and humanity illusions in the way through imagines are being revealed.
Alain Darre, having diplomas of Law and Philosophy besides the doctorate in Political Sciences, lectures on Political Anthropology in the University of Rennes 1.

Comments are closed.

-->