— Hide menu

Frank Plant

http://hierroglyphic.blogspot.com/

Frank Plant is a Barcelona based American sculptor. He studied sculpture at the University of the Arts in Philadelphia, Pennsylvania. After finishing his B.A. in fine arts in 1993 he moved to Amsterdam and during this period he began to develop his drawings in steel. These are simple and direct studies of the forms and compositions of everyday objects. Welded steel has always been the principal medium for Plant’s work, whether in his two dimensional pieces such as his fingerprints series or his earlier three dimensional kinetic metal sculptures, that incorporate found objects. 

In 1999 Plant moved to Barcelona where he began to diversify the matierials used in his sculptures. Photography and painted wooden backgrounds, light boxes, motors, sensors, sound and music have all become an integral part of his sculptures. Continuously investigating new ways to communicate with the viewer, interactivity plays an increasingly central role in Plants work. Since 2000, he has been teaching at Metafora Tallers de Art Contemporani in Barcelona. His work is exhibited in private and public collections throughout Europe and North America.

Plant, Barselona’da yaşayan A.B.D.’li bir heykeltraş. Philadelphia Güzel Sanatlar Üniversitesi, Pennysylvania’da eğitim aldı. 1993’te mezun olduktan sonra Amsterdam’a taşındı ve bu sürede çizimlerini çeliğe dönüştürdü. Günlük objelerin formları ve kompozisyonları üzerine basit ve açık çalışmalar yaptı. Plant’ın çalışmalarının temel medyası bulduğu nesnelerle birleştirdiği kaynaklanmış çelik; ister parmakizi gibi iki boyutlu çalışmaları olsun, ister erken dönem kinetik metaldan heykelleri olsun. 1999 yılında Barselona’ya taşınan Plant, heykellerinde kullandığı malzemeleri çeşitlendirmeye başladı. Fotoğraf ve boyanmış ahşap arkafonlar, ışık kutuları, motorlar, sensörler, ses ve müzik, heykellerinin bütünleyici parçaları haline geldi. İzleyiciyle iletişim kurmanın yeni yollarını araştıran sanatçının işlerinde, interaktiflik gittikçe ağırlık kazanan bir unsura dönüşüyor. 2000 yılından bu yana Metafora Tallers de Art Contemporani’de eğitim veriyor. Çalışmaları Avrupa ve Kuzey Amerika’daki özel ve kamusal koleksiyonlarda yer alıyor.

Comments are closed.

-->